رضا پیری

بیزینس کوچ و بیزنس مستر صنعت عکاسی و فیلمبرداری،کوچ برندینگ و تولید محتوا